KVALITETSSÄKRAD STÄDNING SEDAN 1984

Rent&FintModellen®

Med moderna och effektiva system som grund utför Rent & Fints kompetenta personal städning enligt Rent&FintModellen®. Vår servicefilosofi går under namnet Rent&FintModellen®. Modellen är framtagen efter mer än 25år i servicebranschen. 

Efter ett organiserat styrsystem bryts verksamheten ner i detaljerade mål och handlingsplaner. 

Rent&FintModellen® har sin utgångspunkt i följande grundstenar: 

1. Kunden i centrum

2. Vår Personal

3. Effektivitet och kärnvärden

4. Uppföljning

Genom att använda en standardiserad arbetsmetod som kontinuerligt kvalitetssäkras maximeras resultatet. VI arbetar dagligen med att förbättra verksamheten och jobbar mot ett övergripande mål om 100 % nöjda kunder. 
forwforw
forw
KUND
 • Behov
 • Specifika krav
 • Förväntningar
forwforw
forw
VÅR PERSONAL
 • Kompetens
 • Trivsel
 • Utveckling
forwforw
forw
forwforw
forw
EFFEKTIVITET
 • Standardiserat arbetssätt
 • Kärnvärden för kunden
forwforw
forw
UPPFÖLJNING
 • Kvalitetsmätning
 • Resultatutvärdering
 • ​Åtgärdsplan
forwforw
forw