KVALITETSSÄKRAD STÄDNING SEDAN 1984

Personal

Utbildning och yrkesbevis

För att vi skall kunna utföra våra lokalvårdsuppdrag med bästa möjliga service- och kvalitetsnivå krävs kunskap och erfarenhet - både vad det gäller arbetsmetodiker, produkter, service, miljö och arbetsmiljö
PERSONALPERSONAL
PERSONAL
PERSONAL

Vårt utbildningsprogram innehåller följande:

  • Introduktionsutbildning av nyanställda.
  • Uppdragsutbildning av lokalvårdare hos kunden.
  • Kvalitet, miljö ergonomi och arbetsmiljö
  • SRY yrkesutbildning.
  • Återkommande utbildningsträffar.

Det är tufft att städa 40 timmar per vecka. Vi försöker att underlätta för vår personal genom att finna lösningar som passar dem både arbetsmässigt och privat. Arbetsmässigt genom att organisera så att det passar logistiskt och tidsmässigt. Genom att även se till vår personals bästa så har vi fått personal som trivs och en personalomsättning som är extremt låg.