KVALITETSSÄKRAD STÄDNING SEDAN 1984

Kvalité

Kvalitet

Genom att ständigt utveckla och förbättra våra tjänster och anpassa dem efter våra kunders behov, skall Rent & Fint bibehålla och förstärka förtroendet hos kundkretsen. Kvalitetsarbetet är en metod för verksamhetsutveckling både för kunder och medarbetare.

Rent & Fint är certifierade enligt den internationella standarden av kvalitetsmärkningssystemet ISO 9001:2008. Våra åtaganden följer vi upp med regelbundna kvalitetskontroller.

För att få tillfredställda kunder behöver vi nöjda, motiverade och engagerade medarbetare. Därför strävar vi efter att skapa rätt förutsättningar i arbetet. All vår personal skall vara ansvarsfulla & trivas på sin arbetsplats samt sträva efter att förbättra kvaliteten på sitt arbete

Kvalitetspolicy

  • Att erbjuda produkter och tjänster som uppfyller våra kunders krav, behov och förväntningar och föreslå de lösningar som är mest fördelaktiga för kundens verksamhet
  • leverera service med hög tillförlitlighet och konkurrenskraftiga priser
  • ha tydliga och enkla arbetsformer med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners

  • ha god ordning och arbetsmiljö på vår arbetsplats
  • möjliggöra att åtgärder snabbt vidtas för att lösa problem, när något gått fel eller något oförutsett och oväntat inträffat
  • engagera oss för att lösa kundens problem så att varje kund blir en god referens
  • att ständigt sträva efter att förbättra Rent & Fints kvalitetssystem